Quốc tế : yahoo skype Ms Toán yahoo skype Ms Hạnh yahoo skype Mr Nhân
Quốc nội : yahoo skype Ms Hoài yahoo skype Ms Lan yahoo skype Ms Hạnh
  • 5 ngày vàng tháng 8
  • Bay châu Âu
  • mùa thu vàng

5 NGÀY VÀNG THÁNG 8

Chỉ mua trong 5 ngày từ 25/8/2014 tới 29/8/2014

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội 80 SGD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội 800 THB

Từ 25/08

Từ 25/08 Siêu tiết kiệm
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB Từ 25/08 Từ 25/08 Siêu tiết kiệm
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

25/08-31/12

25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội 100 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh 24/09-20/10
04/12-31/12
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm
Seoul Hà Nội 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Seoul TP.Hồ Chí Minh 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Busan Hà Nội 500.700* KRW

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Taipei Hà Nội 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Taipei TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Kaohsiung Hà Nội 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh 6.260 TWD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Moscow Hà Nội 250 EUR 25/08-30/09 01/09-15/10 Siêu tiết kiệm
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 25/08-15/10 01/09-15/10 Siêu tiết kiệm
London Hà Nội 149 GBP 25/08-17/12 11/09-31/12 Siêu tiết kiệm
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 25/08-17/12 11/09-31/12 Siêu tiết kiệm
Paris Hà Nội 259 EUR 25/08-02/10
24/11-09/12
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm
Paris TP.Hồ Chí Minh 259 EUR 25/08-02/10
24/11-09/12
07/09-24/10
07/12-17/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bangkok 19 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 49 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon 39 USD 25/08-27/08
05/09-31/12
25/08-27/08
05/09-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Busan 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukoka 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 299 USD 08/09-30/09 08/09-30/09 Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 299 USD 11/09-17/12 11/09-17/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 25/08-28/08
03/09-31/12
25/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 25/08-28/08
03/09-30/11
25/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 25/08-27/08
05/09-31/10
25/08-27/08
05/09-31/10
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 25/08-24/12

25/08-19/12

29/12-31/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 21/07-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
21/07-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 25/08-06/09
01/10-31/12
25/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 25/08-31/12 25/08-31/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 08/09-30/09 08/09-30/09 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 11/09-17/12 11/09-17/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 349 USD

14/09-14/12

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm

Khuyến mãi vé máy bay đi Trung Đông, Ấn Độ với giá chỉ từ 330 USD

Hành trình

Hành trình

Loại giá

Giá vé

Khởi hành và xuất vé

Ghi chú

SGN-x/KUL EY AUH

Khứ hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3MVNFP

600

Từ 15May14 - 30Nov14

2

SGN-x/BKK AI/9W/PG BOM

T3MVNFP

330

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/SIN 9W BOM

R3MVNFP

360

Từ 15May14 - 30Nov14

2

SGN-x/BKK TG CCU

T3MVNFP

480

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/BKK TG CMB

T3MVNFP

480

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/BKK UL CMB

T3MVNFP

350

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/BKK PG DAC

N3MVNFP

450

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/SIN SQ DAC

R3MVNFP

560

Từ 15May14 - 30Nov14

2

SGN-x/BKK AI/9W DEL

R3MVNFP

320

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/SIN 9W DEL

R3MVNFP

360

Từ 15May14 - 30Nov14

2

SGN-x/BKK TG DXB

T3MVNFP

780

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/BKK/SIN/KUL EK DXB

T3MVNFP

530

Từ 15May14 - 30Nov14

1

SGN-x/SIN 9W MAA

T3MVNFP

290

Từ 15May14 - 30Nov14

2
 

Vé máy bay đi Tokyo, Nhật Bản giá rẻ chỉ từ 450 USD
Xuất phát Điểm đến Hành trình Giá vé
Hà Nội Tokyo Khứ hồi từ 450 usd
 

Ưu đãi đặc biệt với vé máy bay khứ hồi đi Châu Âu chỉ từ 499 USD

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay
Hà Nội

Paris

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Hà Nội

Frankfurt

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Hà Nội

London

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Amsterdam 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Barcelona 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Geneva 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Madrid 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Marseille 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Nice 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Rome 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Vienne 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14

Hà Nội

Zurich 549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Paris

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

London

449 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Amsterdam

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Barcelona

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

London

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Geneva

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Madrid

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Marseille

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Nice

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Rome

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Vienne

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
Tp. Hồ Chí Minh

Zurich

549 USD 15/07/14-31/08/14 01/09/14-31/12/14
 


Thông tin cần thiết

Giới thiệu về hãng

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam được thành lập 01/1956, đánh dấu sự ra đời hàng không dân dụng Việt Nam. Tại thời điểm đó, đội bay Airlines Vietnam chỉ vỏn vẹn 5 chiếc: máy bay cánh quạt IL 14, AN 2, Aero 45… Chuyến bay nội địa đầu tiên được khai trương vào tháng 9/1956.

Vietnam Airlines luôn tự hào là một hãng hàng không quốc gia, là hiện thân cho truyền thống văn hóa và tinh hoa dân tộc Việt Nam. Với đội tàu bay mới và hiện đại trên 70 chiếc, Airlines Vietnam  đang khai thác mạng bay rộng khắp tới 53 điểm tại châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. Vietnam Airlines đang hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ hàng không lên một tầm cao mới về chất lượng đi cùng với sự tiện nghi.

Hiện nay, hãng Vietnam Airlines đã có các chuyến bay nội địa hầu như phủ khắp các thành phố  ở Việt Nam như: TPHCM, Hà Nội, Điện Biên, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Pleiku, Cần Thơ, Rạch Giá, Phú Quốc, Côn Đảo…

Ngoài ra, vé máy bay Vietnam Airlines có giá rất tốt phục vụ hành khách đến các điểm đến quốc tế với mạng đường bay phủ khắp năm châu: vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Á, vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Âu, vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Mỹ…

Airlines Việt Nam
 

Vé máy bay của Vietnam Airlines từ lâu đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và lâu bền của hãng cũng góp phần làm cho thương hiệu Vietnam Airlines thêm uy tín. Là đại lý vé máy bay chính thức của Airlines Việt Nam, Vietnam Booking luôn cập nhật thường xuyên thông tin để mang đến cho hành khách giá vé rẻ.

Mua vé máy bay Vietnam Airlines tại đại lý vé máy bay Vietnam Booking  quý khách sẽ được hưởng các chương trình khuyến mãi lớn của hãng, với mức giá rẻ mà chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng. Với sự tư vấn nhiệt tình của các nhân viên phòng vé, giờ đây bạn hoàn toàn có thể yên tâm bay cùng vé máy bay Vietnam Airlines tại Vietnam Booking.

Nguồn: vietnamairlines.com

Khuyến mãi

Sự kiện chính

Đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi để được giá tốt !

08 3827 0404
164 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

08 3956 2142
190 Trần Quý, Phường 6, Q. 11, TP. HCM

04 3732 2333
33 Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội