• dien bien phu
  • khoảnh khắc vàng
  • 5 ngày vàng tháng 4

5 ngày vàng tháng 4 vé 19 usd cho các chặng bay quốc tế:
Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay
      Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Singapore Hà Nội 80 SGD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Bangkok Hà Nội 800 THB

21/04-10/06
18/08-28/08

03/09-31/12

21/04-10/06
18/08-28/08

03/09-31/12

Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 21/04-10/06
18/08-28/08
21/04-10/06
18/08-28/08
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

21/04-21/07
31/07-31/12

21/04-26/07
05/08-31/12
Vientiane Hà Nội 100 USD 21/04-31/07
21/08-31/12
21/04-31/07
21/08-31/12
Vientiane TP.Hồ Chí Minh

100 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Siem Reap Hà Nội

60 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh

60 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Siem Reap Đà Nẵng

59 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Phnom Penh Hà Nội

60 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh

60 USD

21/04-31/12 21/04-31/12
Hồng Kông Hà Nội 690 HKD 06/05-14/06
16/08-31/12
06/05-14/06
16/08-31/12
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 690 HKD 06/05-14/06
16/08-31/12
06/05-14/06
16/08-31/12
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
TP.Hồ Chí Minh 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
TP.Hồ Chí Minh 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
TP.Hồ Chí Minh 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Fukoka Hà Nội 15.000 JPY 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
TP.Hồ Chí Minh 22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
22/04-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Beijing Hà Nội 990 CNY 21/04-25/04
11/10-31/12
21/04-25/04
11/10-31/12
Guangzhou Hà Nội 550 CNY 21/04-25/04
07/05-31/12
21/04-25/04
07/05-31/12
Guangzhou TP.Hồ Chí Minh 790 CNY 21/04-25/04
07/05-31/12
21/04-25/04
07/05-31/12
Chengdu Hà Nội 550 CNY 21/04-25/04
11/10-31/12
21/04-25/04
11/10-31/12
Shanghai Hà Nội 990 CNY 21/04-25/04
07/05-31/12
21/04-25/04
07/05-31/12
Taipei Hà Nội

6.260 TWD

21/04-31/12 21/04-31/12
Taipei TP.Hồ Chí Minh

6.260 TWD

21/04-31/12 21/04-31/12
Kaohsiung Hà Nội

6.260 TWD

21/04-31/12 21/04-31/12
Kaohsiung TP.Hồ Chí Minh

6.260 TWD

21/04-31/12 21/04-31/12
Seoul Hà Nội 310.000 KRW 21/04-28/04
11/05-14/07
21/04-28/04
11/05-14/07
Seoul TP.Hồ Chí Minh 310.000 KRW 21/04-28/04
11/05-14/07
21/04-28/04
11/05-14/07
Seoul Đà Nẵng 310.000 KRW 21/04-28/04
11/05-14/07
21/04-28/04
11/05-14/07
Busan Hà Nội 350.000 KRW 21/04-02/06
13/06-14/07
21/04-02/06
13/06-14/07
Moscow Hà Nội 250 EUR 21/4-20/06
11/08-30/09
21/4-16/07
08/09-15/10
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 21/4-20/06
11/08-30/09
21/04-16/07
08/09-15/10
London Hà Nội 149 GBP 21/04-22/06
13/08-17/12
04/05-27/07
11/09-31/12
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 21/04-22/06
13/08-17/12
04/05-27/07
11/09-31/12
Hà Nội Bangkok 19 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Hà Nội Singapore 49 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 06/05-14/06
16/08-31/12
06/05-14/06
16/08-31/12
Hà Nội Taipei 159 USD 21/04-09/06
31/08-31/12
21/04-09/06
31/08-31/12
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 21/04-09/06
31/08-31/12
21/04-09/06
31/08-31/12
Hà Nội Quảng Châu 49 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
Hà Nội Thành Đô 49 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
Hà Nội Bắc Kinh 99 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
Hà Nội Seoul 349 USD 11/05-02/06
13/06-14/07
11/05-02/06
13/06-14/07
Hà Nội Busan 349 USD 11/05-02/06
13/06-14/07
11/04-02/06
13/06-14/07
Hà Nội Thượng Hải 99 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
Hà Nội Tokyo 349 USD 08/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
05/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Hà Nội Osaka 349 USD 08/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
05/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Hà Nội Fukoka 349 USD 08/05-14/08
20/08-31/12
05/05-07/08
16/08-31/12
Hà Nội Nagoya 349 USD 08/05-14/08
20/08-31/12
05/05-07/08
16/08-31/12
Hà Nội Moscow 299 USD 21/04-16/07
08/09-15/10
21/4-20/06
11/08-30/09
Hà Nội London 299 USD 04/05-27/07
11/09-31/12
21/04-22/06
13/08-17/12
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
21/04-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 21/04-26/07
05/08-24/12
21/04-21/07
01/08-19/12
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 06/05-14/06
16/08-31/12
06/05-14/06
16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Quảng Châu 49 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Bắc Kinh 99 USD 07/05-25/09
11/10-31/12
07/05-25/09
11/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 21/04-09/06
31/08-31/12
21/04-09/06
31/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 21/04-09/06
31/08-31/12
21/04-09/06
31/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 08/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
05/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 08/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
05/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 08/05-14/08
20/08-31/12
05/05-07/08
16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 08/05-14/08
20/08-31/12
05/05-07/08
16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 21/04-16/07
08/09-15/10
21/4-20/06
11/08-30/09
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 04/05-27/07
11/09-31/12
21/04-20/06
13/08-17/12
 

Khoảnh khắc vàng vé 499.000 vnđ các chặng bay nội địa:
Xuất phát Điểm đến

Giá một chiều (VND)

Ngày bán Ngày bay
TP. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

499.000 15/04/14-29/04/14 15/04/14-19/05/14
TP. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

599.000
TP. Hồ Chí Minh

Vinh

999.000
Hà Nội

Đà Lạt

999.000
 


Vé máy bay đi Huế giá rẻ hãng Vietnam Airlines khai thác:

Xuất phát Điểm đến Giá vé (VND) Thời gian xuất vé Thời gian bay
Huế Hà Nội 799.000 Từ 12.04.2014 đến hết ngày 20.04.2014 Từ ngày 24.04.2014 đến hết ngày 23.05.2014
Sài Gòn
 

Vé máy bay giá rẻ

Thông tin cần thiết
Giới thiệu về hãng

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam được thành lập 01/1956, đánh dấu sự ra đời hàng không dân dụng Việt Nam. Tại thời điểm đó, đội bay Airlines Vietnam chỉ vỏn vẹn 5 chiếc: máy bay cánh quạt IL 14, AN 2, Aero 45… Chuyến bay nội địa đầu tiên được khai trương vào tháng 9/1956.

Vietnam Airlines luôn tự hào là một hãng hàng không quốc gia, là hiện thân cho truyền thống văn hóa và tinh hoa dân tộc Việt Nam. Với đội tàu bay mới và hiện đại trên 70 chiếc, Airlines Vietnam  đang khai thác mạng bay rộng khắp tới 53 điểm tại châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. Vietnam Airlines đang hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ hàng không lên một tầm cao mới về chất lượng đi cùng với sự tiện nghi.

Hiện nay, hãng Vietnam Airlines đã có các chuyến bay nội địa hầu như phủ khắp các thành phố  ở Việt Nam như: TPHCM, Hà Nội, Điện Biên, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Pleiku, Cần Thơ, Rạch Giá, Phú Quốc, Côn Đảo…

Ngoài ra, vé máy bay Vietnam Airlines có giá rất tốt phục vụ hành khách đến các điểm đến quốc tế với mạng đường bay phủ khắp năm châu: vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Á, vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Âu, vé máy bay Vietnam Airlines đi các nước châu Mỹ…

Airlines Việt Nam
 

Vé máy bay của Vietnam Airlines từ lâu đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và lâu bền của hãng cũng góp phần làm cho thương hiệu Vietnam Airlines thêm uy tín. Là đại lý vé máy bay chính thức của Airlines Việt Nam, Vietnam Booking luôn cập nhật thường xuyên thông tin để mang đến cho hành khách giá vé rẻ nhất.

Mua vé máy bay Vietnam Airlines tại đại lý vé máy bay Vietnam Booking  quý khách sẽ được hưởng các chương trình khuyến mãi lớn của hãng, với mức giá rẻ nhất mà chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng. Với sự tư vấn nhiệt tình của các nhân viên phòng vé, giờ đây bạn hoàn toàn có thể yên tâm bay cùng vé máy bay Vietnam Airlines tại Vietnam Booking.

Đặt vé máy bay giá rẻ

Khuyến mãi

Sự kiện chính

Đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi để được giá tốt nhất!

08 3827 0404
164 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

08 3956 2142
190 Trần Quý, Phường 6, Q. 11, TP. HCM

04 3732 2333
33 Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội